logo
 button
phoneNumber

תוספי דלק

product image

שתי יחידות תוסף דלק גולד לייבל 10,000 במחיר מבצע!!

גולדלייבל 10,000 מיועד להסרת הפיח המצטבר במערכת הדלק ולאפשר זרימה תקינה של דלק ובכך להקטין את כמות הגזים הרעילים הנפלטים מהרכב.

נוסף על כך, מגביר את הספק המנוע, וחוסך בצריכת הדלק. התכשיר יעיל ל-10,000 ק"מ. מתאים לרכבי בנזין ודיזל.

לפרטים נוספים...

140 ₪ 160 ₪ showProduct

שתי יחידות תוסף דלק גולד לייבל 10,000 במחיר מבצע!!

product image

גולדלייבל 10,000 מיועד להסרת הפיח המצטבר במערכת הדלק ולאפשר זרימה תקינה של דלק ובכך להקטין את כמות הגזים הרעילים הנפלטים מהרכב.

נוסף על כך, מגביר את הספק המנוע, וחוסך בצריכת הדלק. התכשיר יעיל ל-10,000 ק"מ. מתאים לרכבי בנזין ודיזל.

מחיר: 140 ₪ 160 ₪      showProduct close
product image

שתי יחידות 44K במחיר מבצע!!!

תכשיר BG 44K הינו תכשיר ייחודי המאפשר ניקוי פיח קשיח במנוע, נויקוי מערכת אספקת הדלק, ניקוי חיישני החמצן והממיר הקטליטי.

לפרטים נוספים...

150 ₪ 180 ₪ showProduct

שתי יחידות 44K במחיר מבצע!!!

product image

תכשיר BG 44K הינו תכשיר ייחודי המאפשר ניקוי פיח קשיח במנוע, נויקוי מערכת אספקת הדלק, ניקוי חיישני החמצן והממיר הקטליטי.

מחיר: 150 ₪ 180 ₪      showProduct close
מאיה ויז'ן בניית אתרים
Copyright © auto-modein.co.il All Rights Reserved